SHRI RADHIKAYAH NAMAH

SHRI KRISHNA KRIPA KATAKSH STOTRA

 

BHAJE VRAJAIKA MANDANAM SAMASTHA PAPA KHANDANAM

SUBHUKTI CHITTA RANJANAM SADAIVA NANDA NANDANAM

 

SUPICCHA GUNCHA MASTAKAM SUNADAVENU HASTAKAM

ANANGARANGA SAGARAM  NAMAMI  KRISHNANAGARAM  //1//

 

MANOJA GARVA MOCHANAM VISHALA LOLA LOCHANAM

VIDHYUT GOPA SHOCHANAM NAMAMI PADMA LOCHANAM

 

KARARAVINDA BHUDHARAM SMITAVALOKA SUNDARAM

MAHENDRAMANA DARANAM NAMAMI KRISHNA VARANAM //2//

 

KADAMBA SUNU KUNDALAM SUCHARUGANDA MANDALAM

VRAJANGA NAIKA VALLABHAM NAMAMI KRISHNA DURLABHAM

 

YASHODAYA SAMODAYA SAGOPAYA SANANDAYA

YUTAM SUKHAIKA DAYAKAM NAMAMI GOPANAYAKAM //3//

 

SADAIVA PADA PANKAJAM MADIYA MANASE NIJAM

DADHANA MUKHTA MALAKAM NAMAMI NANDA BALAKAM

 

SAMASTA DOSHA SOSHANNAM SAMASTA LOKAPOSHANNAM

SAMASTA GOPA MANASAM NAMAMI NANDA LALASAM //4//

 

BHUVO BHARAVA TARAKAM BHAVABDHI KARNA DHARAKAM

YASHOMATI KISHORAKAM NAMAMI CHITTA CHORAKAM

 

DRIGANTA KANTA BHANGINAM SADASADALI SANGINAM

DINE-DINE NAVAM-NAVAM NAMAMI NANDA SAMBHAVAM//5//

 

GUNAKARAM SUKHAKARAM KRIPAKARAM KRIPAPARAM

SUR DVISHA NIKANDANAM NAMAMI GOPA NANDANAM

 

NAVINA GOPA NAGARAM NAVINAKELI-LAMPATAM

NAMAMI MEGHASUNDARAM-TADITPRABHALA SATPATAM//6//

 

SAMASTHA GOPA MOHANAM HRIDAMBUJAIKA MODANAM

NAMAMI KUNJA MADHYAGAM PRASANNA BHANU SHOBHANAM

 

NIKAMAKAMA DAYAKAM DRIGANTA CHARU SAYAKAM

RASALA VENU GAYAKAM NAMAMI KUNJA NAYAKAM //7//

 

VIDAGDHA GOPI KAMANO MANOGYA TALPA SHAYINAM

NAMAMI KUNJA KANANE PRAVRIDDHA VANHI PAAYINAM

 

KISHORA KANTI RANJITAM DRIGANJANAM SUSHOBHITAM

GAJENDRA MOKSHA KAARINNAM NAMAMI SHRI VIHARINNAM //8//

 

YADA TADA YATHA TATHA TATHAIVA KRISHNA SAT KATHA

MAYA SADAIVA GEEYATAM TATHA KRIPA VIDHIYATAM

 

PRAMANNITAM STAVADVAYAM PATHANTHI PRAATA RUTHITHA

TA EVA NANDANAM MILANTHI BHAVA SANSTITHA //9//

 

//JAI JAI SHRI RADHE SHYAM//